Biroul executor judecatoresc Parvan Violeta este specializat in indeplinirea procedurilor specifice
de executare silita civila, notificarea actelor, recuperarea pe cale amiabila a creantelor.

Biroul executorului judecatoresc Parvan Violeta a fost inregistrat la 26 martie 2005,
la pozitia 46/E/2005 din Registrul executorilor judecatoresti detinut de Curtea de Apel Bucuresti.

Biroul executorului judecatoresc
Parvan Violeta este membru cu drepturi depline al Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al Camerei Executorilor Judecatoresti de pe Langa Curtea de Apel Bucuresti, fiind numit prin Ordinul Ministrului Justitiei nr.109/2004.

Competenta teritoriala a biroului executorului judecatoresc Parvan Violeta se întinde pe tot cuprinsul municipiului Bucuresti.

Biroul nostru colaboreaza cu o echipa formata din specialisti, in functie de natura lucrarilor in care suntem implicati.
Organizarea si structura biroului permite rezolvarea cu rapiditate si eficienta a cauzelor ce ii sunt incredintate.

Profesionalismul nostru este pus in slujba satisfacerii clientelei, cu respectarea stricta a cadrului juridic care reglementeaza activitatea executorilor judecatoresti.


Birou Executor Judecatoresc Violeta Parvan

Bd. Corneliu Coposu (fosta Calea Calarasilor), nr.5,
bl.103, sc.3, et.2, ap. 54, sector 3, Bucuresti

Ce trebuie sa cunoasteti referitor la executarea silita

-apasa pentru a afla-