MASURI ASIGURATORIIMasurile asiguratorii sunt mijloace procesuale care au ca scop indisponibilizarea bunurilor urmaribile ale debitorului ori a bunurilor care formeaza obiectul procesului, pentru a asigura creditorului posibilitatea realizarii efective a dreptului in eventualitatea obtinerii unui titlu executoriu. Sunt masuri asiguratorii: sechestrul asigurator, poprirea asiguratorie si sechestrul judiciar.


  • Sechestrul asigurator are ca efect indisponibilizarea bunurilor mobile si/sau imobile urmaribile apartinând debitorului, aflate in posesia acestuia sau a unui tert, pentru ca la terminarea procesului acesta sa le poata valorifica pentru indestularea creantei recunoscute prin titlul executoriu. Sechestrul asigurator se dispune de instanta competenta sa judece cauza in prima instanta si se aduce la indeplinire de executorul judecatoresc competent. Pentru aducerea la indeplinire a sechestrului dispus asupra bunurilor mobile executorul judecatoresc se va deplasa, in cel mai scurt timp, la fata locului fara somatie sau instiintarea prealabila a debitorului si va aplica masura sechestrului. In cazul bunurilor supuse unui regim de publicitate sechestrul asigurator se va inscrie in cartea funciara, registrul comertului, Arhiva Electronica de Garantii Mobiliare sau alte registre publice, dupa caz

  • Poprirea asiguratorie se infiinteaza asupra sumelor de bani, titlurilor de valoare si a bunurilor mobile incorporale datorate debitorului de o a treia persoana sau pe care aceasta i le va datora in viitor in temeiul unor raporturi juridice existente. Cererea se judeca de instanta si se va aduce la indeplinire de catre executorul judecatoresc potrivit regulilor privind poprirea.

  • Sechestrul judiciar se poate infiinta ori de câte ori exista un proces asupra proprietatii unui bun mobil sau imobil, prin incredintarea pazei bunului unui administrator-sechestru. Cererea de sechestru se adreseaza instantei sesizate cu procesul privind bunul si se aduce la indeplinire prin executorul judecatoresc.