Biroul executorului judecatoresc
VIOLETA PARVAN

Biroul executor judecatoresc Parvan Violeta este specializat in indeplinirea procedurilor specifice de executare silita civila, notificarea actelor, oferte reale de plata, recuperarea pe cale amiabila a creantelor.NOTIFICARIIn vederea inregistrarii si comunicarii notificarilor, va rugam sa depuneti personal, prin posta sau prin mijloace de comunicare electronica:
 • Cererea de comunicare a notificarii
 • Notificarea, in trei exemplare
 • Actele pe care intelegeti sa le atasati la notificare, in trei exemplare ( in cazul in care doriti sa comunicati un inscris original, puteti depune originalul si doua fotocopii)
 • Onorariul executorului se achita la sediul biroului sau prin ordin de plata

 • Executorul judecatoresc va poate sprijini in redactarea notificarilor.
  In cazul unui volum mare de notificari, preluarea acestora poate fi efectuata de catre agentul procedural al biroului de la sediul dvs.


  OFERTA REALA DE PLATA  Pentru initierea ofertei reale de plata, veti depune:

 • Cererea pentru comunicarea somatiei privind oferta de plata
 • Somatia privind oferta de plata (data la care va fi convocat creditorul se stabileste impreuna cu executorul judecatoresc)
 • Inscrisul constatator al creantei care urmeaza a se stinge prin procedura ofertei de plata
 • Onorariul executorului se achita la sediul biroului sau prin ordin de plata


 • MASURI ASIGURATORII  In vederea aducerii la indeplinire a masurilor asiguratorii dispuse de instanta, veti depune:
 • Cererea pentru executarea masurii asiguratorii
 • Incheierea prin care s-a dispus masura asiguratorie, in copie legalizata
 • Daca este cazul, dovada depunerii cautiunii dispuse de catre instanta
 • Onorariul executorului se achita la sediul biroului sau prin ordin de plata


 • CONSTATAREA DE URGENTA A UNOR STARI DE FAPT  Pentru constatarea de urgenta a unei stari de fapt de catre executorul judecatoresc, veti depune:
 • Cererea pentru constatarea de urgenta a unei stari de fapt
 • Eventuale inscrisuri care dovedesc aspectele mentionate in cerere
 • Incheierea instantei prin care se incuviinteaza efectuarea constatarii (daca este cazul)
 • Onorariul executorului se achita la sediul biroului sau prin ordin de plata


 • RECUPERAREA PE CALE AMIABILA A CREANTELOR  Pentru recuperarea pe cale amiabila a creantelor de catre executorul judecatoresc, veti depune:
 • Cererea pentru recuperare pe cale amiabila a creantelor
 • Inscrisurile care dovedesc existenta creantei
 • Onorariul executorului se achita la sediul biroului sau prin ordin de plata