EXECUTARE CREANTE
PUNEREA IN EXECUTARE A DISPOZITIILOR CU CARACTER CIVIL DIN TITLURILE EXECUTORII


RECUPERAREA CREANTELOR, este principala activitate a biroului nostru.

Pentru a putea solicita executarea silita a obligatiilor de plata, trebuie sa detineti o creanta certa, lichida si exigibila si sa va aflati in posesia unui titlu executoriu.
Titlurile executorii pot fi: hotarari judecatoresti, hotarari arbitrale, hotarari judecatoresti straine, titluri executorii europeene pentru creantele necontestate, acte autentificate de notarul public, cambia, biletul la ordin sau cecul, actul de sanctionare contraventionala, contractele privind creditele acordate de institutiile financiare bancare si nebancare, contractele de leasing, contractele de ipoteca, contractele de arenda, contractele de locatiune, contractele de comodat, contractele de imprumut, contractele de asistenta juridica, actele de adjudecare, etc.
Executarea silita are loc in oricare dintre formele prevazute de lege, simultan sau succesiv, pana la realizarea dreptului recunoscut prin titlul executoriu, achitarea dobanzilor, penalitatilor sau a altor sume acordate potrivit legii prin titlu, precum si a cheltuielilor de executare. Veniturile si bunurile debitorului pot fi supuse executarii silite daca, potrivit legii, sunt urmaribile si numai in masura necesara pentru realizarea drepturilor creditorilor. Bunurile supuse unui regim special de circulatie pot fi urmarite numai cu respectarea conditiilor prevazute de lege.  Pentru realizarea creantelor sale, creditorul va putea urmari bunurile mobile ale debitorului, aflate la acesta sau la alte persoane.
Sunt supuse urmaririi silite prin poprire sumele de bani, titlurile de valoare sau alte bunuri mobile incorporale urmaribile datorate debitorului ori detinute in numele sau de o a treia persoana sau pe care aceasta din urma i le va datora in viitor, in temeiul unor raporturi juridice existente. Pot fi poprite si bunurile mobile corporale ale debitorului detinute de un tert in numele sau. Se pot urmari toate veniturile prezente si viitoare ale imobilelor ce sunt proprietatea debitorului sau asupra carora el are un drept de uzufruct. De asemenea, se pot urmari si veniturile debitorului arendas sau chirias provenite din exploatarea imobilelor arendate sau inchiriate. In baza unui titlu executoriu se pot urmari fructele neculese si recoltele prinse de radacini apartinand debitorului. Sunt supuse urmaririi silite imobiliare bunurile imobile. Pot forma obiectul urmaririi silite imobiliare si dreptul de uzufruct asupra unui imobil, precum si dreptul de superficie. Dreptul de servitute poate fi urmarit silit numai odata cu fondul dominant caruia ii profita.EXECUTAREA HOTARARILOR JUDECATORESTIPrin intermediul biroului nostru putem realiza punerea in executare a dispozitiilor cuprinse in hotarari judecatoresti privind:
  • plata sumelor de bani (restituirea sumelor imprumutate, contravaloarea marfii livrate sau a serviciilor prestate, restituirea de catre institutiile de credit sau de leasing a sumelor aferente prejudiciului cauzat prin aplicarea unor clauze abuzive in contractele de credit sau de leasing, plata daunelor din accidente datorate de societatile de asigurare, plata daunelor neachitate de asigurator datorate conform politelor de asigurare CASCO sau RCA, despagubiri datorate din exproprieri, sume datorate de C.N.A.D.N.R, plata drepturilor salariale, etc.)

  • predarea bunurilor mobile (hotarari de obligare la predarea sau restituirea unui bun, privind atribuirea unor bunuri mobile ca urmare a partajului sau iesirii din indiviziune);

  • predarea silita a bunurilor imobile (hotarari date in actiuni in revendicare sau posesorii, hotarari ce dispun evacuarea din imobil sau reintegrarea in spatiu, hotarari de desfiintare a unui contract translativ al dreptului de proprietate cu repunerea in situatia anterioara, hotarari de atribuire a unui imobil ca urmare a partajului sau iesirii din indiviziune);

  • obligatii de a face sau de a nu face (realizarea unor reparatii, demolarea unei constructii, desfiintarea unei lucrari, reintegrarea in munca a salariatului, emiterea unei autorizatii, eliberarea unui certificat sau predarea unui inscris etc.);

  • masuri privind stabilirea domiciliului, incredintarea sau vizitarea minorului.