Biroul executorului judecatoresc
VIOLETA PARVAN

Biroul executor judecatoresc Parvan Violeta este specializat in indeplinirea procedurilor specifice de executare silita civila, notificarea actelor, oferte reale de plata, recuperarea pe cale amiabila a creantelor.

INREGISTRAREA DOSARELOR DE EXECUTARE SILITACEREREA DE EXECUTARE SILITA ↓


Cererea de executare silita se depune, personal sau prin reprezentant legal ori conventional, la biroul executorului judecatoresc competent ori se transmite acestuia prin posta, curier, telefax, posta electronica sau prin alte mijloace ce asigura transmiterea textului si confirmarea primirii cererii de executare cu toate documentele justificative.
Cererea de executare silita va cuprinde:
 • numele, prenumele si domiciliul sau, dupa caz, denumirea si sediul creditorului si debitorului;
 • bunul sau, dupa caz, felul prestatiei datorate;
 • modalitatile de executare solicitate de creditor.

 • La cerere se vor atasa:
 • titlul executoriu in original sau in copie legalizata;
 • dovada achitarii taxelor de timbru la directia de impozite si taxe locale de la sediul/domiciliul creditorului (in suma de 20 lei/titlu executoriu);
 • daca este cazul, alte inscrisuri (copie act de identitate creditor, certificat inregistrare la Registrul Comertului, imputernicire avocatiala, mandat autentic, rapoarte de expertiza, dovada cheltuielilor efectuate in vederea executarii silite, precum factura si chitanta/o.p. reprezentand onorariu de avocat, etc).

 • Executorul judecatoresc va poate ajuta sa legalizati hotararile judecatoresti pronuntate de instantele din Municipiul Bucuresti. In acest sens va rugam sa ne contactati.
  De indata ce primeste cererea de executare, executorul judecatoresc, prin incheiere, va dispune inregistrarea acesteia si deschiderea dosarului de executare sau, dupa caz, va refuza motivat deschiderea procedurii de executare. In termen de maximum 3 zile de la inregistrarea cererii, executorul judecatoresc va solicita incuviintarea executarii de catre instanta de executare, careia ii va inainta, in copie certificata de el pentru conformitate cu originalul, cererea creditorului, titlul executoriu, incheierea de deschidere a dosarului si dovada achitarii taxei judiciare de timbru.

  CHELTUIELI DE EXECUTARE


  Partea care solicita indeplinirea unui act sau a altei activitati care intereseaza executarea silita este obligata sa avanseze cheltuielile necesare in acest scop. Pentru actele sau activitatile dispuse din oficiu, cheltuielile se avanseaza de catre creditor.
  Contravaloarea cheltuielilor necesare executarii silite se stabilesc de comun acord cu creditorul. Cheltuielile ocazionate de efectuarea executarii silite sunt in sarcina debitorului urmarit, in afara de cazul cand creditorul a renuntat la executare, situatie in care vor fi suportate de acesta, sau daca prin lege se prevede altfel. De asemenea, debitorul va fi tinut sa suporte cheltuielile de executare stabilite sau, dupa caz, efectuate dupa inregistrarea cererii de executare si pana la data realizarii obligatiei stabilite in titlul executoriu, chiar daca el a facut plata in mod voluntar.
  Sunt cheltuieli de executare:
 • taxele de timbru necesare declansarii executarii silite;
 • onorariul executorului judecatoresc, stabilit potrivit legii;
 • onorariul avocatului in faza de executare silita;
 • onorariul expertului, al traducatorului si al interpretului;
 • cheltuielile efectuate cu ocazia publicitatii procedurii de executare silita si cu efectuarea altor acte de executare silita;
 • cheltuielile de transport;
 • alte cheltuieli prevazute de lege ori necesare desfasurarii executarii silite.

 • Sumele datorate ce urmeaza sa fie platite se stabilesc de catre executorul judecatoresc, prin incheiere, pe baza dovezilor prezentate de partea interesata, in conditiile legii. Aceste sume pot fi cenzurate de instanta de executare, pe calea contestatiei la executare formulate de partea interesata si tinand seama de probele administrate de aceasta.