Biroul executorului judecatoresc
VIOLETA PARVAN

Biroul executor judecatoresc Parvan Violeta este specializat in indeplinirea procedurilor specifice de executare silita civila, notificarea actelor, oferte reale de plata, recuperarea pe cale amiabila a creantelor.

Plata Garantiei

Garantia de participare la licitatie se va consemna in conturile de consemnatiuni:

    • RON: RO12BREL0002000237220101 deschis la Libra Internet Bank SA, la dispozitia BIROU EXECUTOR JUDECATORESC PARVAN VIOLETA, CIF 21267958
    • EUR: RO28BREL0002000237220201 deschis la Libra Internet Bank SA, la dispozitia BIROU EXECUTOR JUDECATORESC PARVAN VIOLETA, CIF 21267958
    • USD: RO44BREL0002000237220301 deschis la Libra Internet Bank SA, la dispozitia BIROU EXECUTOR JUDECATORESC PARVAN VIOLETA, CIF 21267958

    Cu precizarea: garantie participare licitatie dosar de executare nr ___________