PROTESTUL DE NEPLATA A UNEI CAMBII, BILET LA ORDIN SAU CECProtestul de neplata reprezinta un inscris care constata refuzul de plata in cazul instrumentelor de plata. Intocmirea protestului de neplata este obligatorie pentru conservarea dreptului de regres al posesorului biletului la ordin, cambiei sau cec-ului. Protestul trebuie facut in una din cele doua zile lucratoare care urmeaza scadentei. Protestul de neplata se dreseaza de catre executorul judecatoresc la adresa indicata in cambie, bilet la ordin sau cec. Daca scadenta este la vedere, protestul se intocmeste in termenul in care se poate face prezentarea la plata si anume in termen de un an de la data sa.

Protestul de neplata se dreseaza de catre executorul judecatoresc la adresa indicata in cambie, bilet la ordin sau fila CEC. In lipsa unei adrese indicata pe cambie, bilet la ordin sau CEC, acesta se dreseaza la domiciliul trasului sau al persoanei desemnate in cambie sa plateasca pentru el, la domiciliul acceptantului prin interventiune sau al persoanei desemnate in cambie sa plateasca pentru acesta sau la domiciliul celui indicat la nevoie. Daca domiciliul acestor persoane nu poate fi gasit, protestul se dreseaza la judecatoria in a carei raza teritoriala se afla locul de plata indicat in cambie, biletul la ordin sau CEC, dupa caz. Protestul trebuie sa cuprinda: anul, luna, ziua si ora in care a fost dresat, numele si prenumele celui care a cerut facerea protestului, numele si prenumele persoanei sau persoanelor contra carora s-a facut protestul, aratarea locurilor in care a fost dresat, transcrierea exacta a instrumentului de plata, daca protestul nu s-a facut chiar pe inscrisul cambial (b.o., cec), somatia de plata, raspunsurile primite sau motivele pentru care nu s-a obtinut niciun raspuns.

Protestul va fi subscris de cel care l-a dresat. Cand trasul caruia i se prezinta spre acceptare o cambie cere ca o noua prezentare sa-i fie facuta in ziua urmatoare, aceasta cerere trebue cuprinsa in protest. Originalul protestului se va inmana celui ce a cerut protestul. In afara de cazul cand tragatorul a stipulat obligatiunea de protest, acesta poate fi inlocuit, daca posesorul se invoieste, printr-o declaratie de refuz de acceptare sau plata scrisa si datata pe titlu sau pe adaus, semnata de cel impotriva caruia protestul urma sa fie facut. Aceasta declaratie trebuie sa fie investita cu data certa, in termenul stabilit pentru facerea protestului.

© 2016 Birou executor Judecatoresc Violeta Parvan