Competenta teritoriala


Competenta teritoriala a biroului se intinde pe tot cuprinsul Curtii de Apel Bucuresti (Sectoarele 1, 2, 3, 4, 5, 6) si a Judetelor Ilfov, Calarasi, Giurgiu, Ialomita si Teleorman

Municipiul Bucuresti

Judecatoria Sector 1

Judecatoria Sector 2

Judecatoria Sector 3

Judecatoria Sector 4

Judecatoria Sector 5

Judecatoria Sector 6

Judetul
Ilfov

Judecatoria Buftea

Judecatoria Cornetu

Judetul Calarasi

Judecatoria Calarasi

Judecatoria Oltenita

Judecatoria Lehliu-Gara
Judetul Ialomita

Judecatoria Slobozia

Judecatoria Fetesti

Judecatoria Urziceni
Judetul Giurgiu

Judecatoria Giurgiu

Judecatoria Bolintin-Vale

Judetul Teleorman

Judecatoria Alexandria

Judecatoria Rosiori de Vede

Judecatoria Turnu Magurele

Judecatoria Videle

Judecatoria Zimnicea
Creditorul are libertatea de a alege executorul judecatoresc caruia i se adreseaza pentru recuperarea creantelor sale, fiind tinut insa de competenta teritoriala, dupa cum urmeaza:

 • In cazul constatarii unei stari de fapt este competent executorul judecatoresc din circumscriptia curtii de apel in a carei raza teritoriala se va face constatarea;
 • in cazul ofertei realede plata este competent executorul judecatoresc din circumscriptia curtii de apel in care se afla domiciliul ori sediul creditorului sau domiciliul ales al acestuia;
 • in cazul urmaririi silite a bunurilor imobile, al urmaririi silite a fructelor prinse de radacini si al executarii silite directe imobiliare (predare in posesie a imobilelor, evacuari), executorul judecatoresc din circumscriptia curtii de apel unde se afla imobilul;
 • in cazul urmaririi silite a bunurilor mobile si al executarii silite directe mobiliare (restituire bunuri mobile), executorul judecatoresc din circumscriptia curtii de apel unde se afla domiciliul ori, dupa caz, sediul debitorului, sau din circumscriptia curtii de apel unde se afla bunurile; in cazul in care domiciliul sau, dupa caz, sediul debitorului se afla in strainatate, este competent oricare executor judecatoresc;
 • in cazul executarii silite a obligatiilor de a face si a obligatiilor de a nu face, executorul judecatoresc din circumscriptia curtii de apel unde urmeaza sa se faca executarea;
 • daca bunurile urmaribile, mobile, se afla in circumscriptiile mai multor curti de apel, oricare dintre executorii judecatoresti care functioneaza pe lânga una dintre acestea este competent sa realizeze executarea, inclusiv cu privire la bunurile urmaribile aflate in raza celorlalte curti de apel;
 • poprirea se înfiinţează la cererea creditorului de către un executor judecătoresc al cărui birou se află în circumscripţia curţii de apel unde îşi are domiciliul sau sediul debitorul ori terţul poprit;
 • executorul judecatoresc ramâne competent sa continue executarea silita chiar daca dupa inceperea executarii debitorul si-a schimbat domiciliul sau, dupa caz, sediul;
 • in cazul in care executorul judecatoresc initial investit de creditor constata ca nu sunt bunuri si venituri urmaribile in raza competentei sale teritoriale, creditorul poate cere instantei de executare continuarea executarii silite printr-un alt executor judecatoresc competent.
 • Competenta materiala


  Potrivit legilor in vigoare, biroul nostru desfasoara urmatoarele categorii de activitati:


 • punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii (executare silita mobiliara, imobiliara, popriri, evacuari, granituiri, servituti, puneri in posesie, desfiintare de constructii, plantatii, inventare, procese-verbale, incredintarea minorului, stabilirea domiciliului minorului, vizitarea minorului, etc)
 • notificarea actelor judiciare si extrajudiciare;
 • comunicarea actelor de procedura;
 • recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante;
 • aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca;
 • constatarea unor stari de fapt in conditiile prevazute de Codul de procedura civila;
 • intocmirea proceselor-verbale de constatare, in cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila;
 • intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, dupa caz;
 • confiscari;
 • consultatii in legatura cu constituirea actelor executionale;
 • orice alte acte sau operatiuni date de lege in competenta executorului judecatoresc ( de ex. predarea in posesie conform procedurii speciale prevazute de Codul Civil in cazul ipotecii mobiliare, preluarea unilaterala a imobilelor cf. dispozitiilor Legii nr. 10/2001)