NOTIFICARI ACTE


Biroul nostru asigura notificarea actelor judiciare si extrajudiciare prin agenti procedurali proprii (caz in care dovezile de comunicare vor fi inmanate in maxim 3 zile de la inregistrare) prin firma de curierat cu licenta pentru trimiterea actelor de procedura sau prin posta (caz in care dovezile de comunicare vor fi inmanate in 5-10 zile de la inregistrare), la solicitarea notificantului, cu maxima celeritate.

Prin notificare se intelege comunicarea scrisa adresata unei persoane, prin organul competent, in scopul de a informa ca un fapt sau un act juridic a fost indeplinit sau urmeaza sa fie indeplinit.
Conform art. 2 din Legea nr. 188/2000, republicata, actul indeplinit de executorul judecatoresc, in limita competentelor legale, purtand stampila si semnatura acestuia, precum si numarul de inregistrare si data, este act de autoritate publica si are forta probanta prevazuta de lege.

Actele judiciare sunt cele care se emit pe parcursul solutionarii unui proces (citatii, cerere de chemare in judecata, hotarare judecatoreasca, cereri privind exercitarea cailor de atac si alte acte procesuale).
Actele extrajudiciare sunt cele ce nu emana de la o instanta judecatoreasca dar pot fi folosite in cadrul unui eventual proces.

Notificarea actelor extrajudiciare este utilizata in mod frecvent, avand rolul de a:

  • soma o persoana sa faca sau sa nu faca ceva sub o sanctiune aratata expres;
  • incunostinta cu privire la o anumita stare de fapt sau de drept;
  • pune in intarziere debitorul conform Codului civil;
  • instiinta creditorul despre optiunea debitorului de a proceda la darea in plata conform dispoz. Legii nr. 77/2016 etc.

  • Executorul judecatoresc va poate sprijini in redactarea notificarilor.
    In cazul unui volum mare de notificari, preluarea acestora poate fi efectuata de catre agentul procedural al biroului de la sediul dvs.

    © 2016 Birou executor Judecatoresc Violeta Parvan